پیدا کردن دکمه منو

پیدا کردن دکمه منو

در بسیاری از دستگاه ها دکمه منو یک دکمه واقعی روی گوشی است و بخشی از صفحه نمی باشد. علامت منو در گوشی های مختلف به شکل های مختلف است. در این تصاویر اشکال گوناگون دکمه منو در گوشی های مختلف را ببینید:

پیدا کردن دکمه منوپیدا کردن دکمه منوپیدا کردن دکمه منوپیدا کردن دکمه منوپیدا کردن دکمه منوپیدا کردن دکمه منو

 

 

 

اگر شما اندروید ۴.۰ (معروف به ساندویچ بستنی) دارید، دکمه منو روی صفحه و به شکل زیر دیده می شود:

پیدا کردن دکمه منو

برای برخی دستگاه های اندروید ۴.۲، دکمه منو در نوار عمایاتی در بالاست.

 

 

 

برای گوشی های بدون دکمه منو:

برای استفاده از دکمه منو روی گوشی، باید روی علامت تعویض برنامه بزنید و نگه دارید.
پیدا کردن دکمه منو